You Here Home ห๊ะ! สงกรานต์หนาว 16-22 องศา

ห๊ะ! สงกรานต์หนาว 16-22 องศา

4 เมษายน 2022
ครั้งแรกหรือไม่ ไม่ทราบได้ แต่ปีนี้ 2565 เดือนเมษายน เดือนมหาสงกรานต์ ที่ว่าร้อนตับแล่บ กลับมีอุณภูมิลดลง 16-22 องศา กรมอุตุนิยมวิทยาได้ออกแถลงการณ์ชี้แจงถึงสาเหตุที่สภาพอากาศแปรปรวน ว่าแท้จริงที่ทำให้ประเทศไทยจู่ๆ ก็เกิดอากาศหนาวขึ้นทั้งที่อยู่ในหน้าร้อน ไม่ได้เกี่ยวกับ "Polar Vortex" แต่เป็นผลมาจากอิทธิพลของความกดอากาศสูง หรือมวลอากาศเย็นกำลังค่อนข้างแรงจากประเทศจีนแผ่ลงมาปกคลุมบริเวณไทยตอนบน https://mgronline.com/onlinesection/detail/9650000032302